Vitenskaplige studier viser at MediYoga-program gir positive effekter i helsevesenet
Flere vitenskaplige studier viser at yogaprogram utarbeidet av MediYoga kan hjelpe hjertepasienter i rehabiliteringen, og at det kan gi positive effekter ved stress, høyt blodtrykk og ryggsmerter.

Vi har forsket på yogaformen MediYoga siden 1999 og ønsker å inspirere til, støtte og delta i vitenskaplig forskning om yoga og spre informasjonen videre ut i samfunnet. MediYoga brukes i dag som et supplerende behandlingsverktøy i det norske helsevesenet.

Den første MediYoga-studien gjennomførte vi i 1999 sammen med Karolinska Institutet, og den dreide seg om kroniske ryggsmerter. Siden 2007 har Danderyds Sjukhus i Stockholm forsket på hvordan man kan bruke program utviklet av MediYoga mot hjerneslag og ulike hjerteproblemer. Det har ført til at Danderyds Sjukhus benytter MediYoga-øvelser som en fast del av rehabiliteringen av hjertepasienter.

Karolinska Institutet fortsetter også å forske på yogaformen MediYoga. Både Danderyds Sjukhus og Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm gjennomfører to av verdens største studier om hjertesvikt og atrieflimmer og hvordan MediYoga kan ha en positiv påvirkning.

* Stressrelaterte sykdommer i primærhelsetjenesten, Nora Vårdcentral

MediYoga er en vitenskapelig metode. Det som gjør denne yogaformen unikt er at den er utviklet for å være terapeutisk og at det er forskning som ligger bak ! Alle som utfører MediYoga har medisinsk bakgrunn.

MEDISINSK YOGA ER FOR ALLE !