Å leve er å handle....

FRA ORD TIL HANDLING

Hva ønsker jeg hjelpe deg med? Jeg vil at din mestringsopplevelse skal øke, og gå fra ord til handling. Jeg vil deg VEL.

DU blir tatt vare på.

DU blir hørt.

DU blir sett.

Veien er å finne frem til at våre handlinger blir på en god måte. Det er avgjørende at vi reflekterer over konsekvensene av våre handlinger. Våre handlinger har konsekvenser.

Gagnet det jeg gjorde?

Hvordan ønsker jeg være som menneske?

Tar jeg i bruk de ressurser jeg innehar?

Klarer du enkelt å svare på disse spørsmålene over?

 

Hvis du ønsker finne frem dine svar skal jeg hjelpe deg slik at du kommer igang og kan leve akkurat slik DU ønsker....