Et liten videosnutt til Ethos Communication som takk for min reise for å bli en NLP COACH

 

BESKRIVELSE AV CORE NLP COACH

NLP Coach er kurset for deg som vil ta dine personlige kommunikasjonskompetanse til høyeste nivå som inspirerende rollemodell for andre, som veileder, rådgiver, terapeut, underviser og som kommunikasjonskonsulent.

Med denne utdanning på topp av Core NLP Practitioner og CORE NLP Masterpractitioner vil du bringe deg i beste posisjon til et bredt sortiment av jobbrelaterte muligheter, og i forandringsarbeide med andre mennesker som internasjonalt sertifisert – profesjonell coach

Du vil på denne utdanningsdel få alle de nødvendige verktøy til å jobbe i praksis som en troverdig rollemodell, veileder, og inspirator for andre mennesker. Ikke bare i jobb men også privat vil dine nære relasjoner nyte godt av dine ferdigheter. Dette kurs kan gjennemføres i umiddelbar forlengelse av ditt Core NLP Master Practitioner studie, og avsluttes med en internasjonal anerkjent sertifisering som Core NLP Coach (Coach of Connected Resonance & Neuro Linguistic Psychology).

Du lærer ikke bare å være en profesjonell coach på denne utdanningsdel, men lærer også om dyb tilstandskontroll i pressede situasjoner, teamutvikling, systemisk tenkning, konflikthåndtering, og supervisjon. Du blir tatt med på en personlig forsoningsreise med deg selv i del 5 og 6 av CORE programmet. Du lærer på utdannelsen om kriterier for etikk i profesjonell coaching med fokus på at du som coach er kongruent, i balanse, og kan bidra til å skape den fremdrift og kvalitet i målsetningen til den eller de som coaches.

Du vil få en verdifuld innføring i hvordan du blir entreprenør og lager din egen coach/veiledningsvirksomhet og får i tillegg 1 times eksklusiv personlig mentoring til en verdi av over 2500 kroner, for at dine drømmer og forventninger skal bli ennå mer realistiske. Du lærer de nyeste teoretiske og praktiske verktøy i dagens suksesscoaching og jobber på kurset med å finjustere dine praktiske ferdigheter. For å kunne bli sertifiseret skal du demonstrere dine kompetansetilegnelser i coaching–sessjoner med klienter, dette kan vi hjelpe deg med å arransjere.

Målgruppe for uddannelsen:
– Privatpersoner, som ønsker personlig utvikling, og vil være en bedre utgave av seg selv.
– Selvstendige næringsdrivende, som ønsker bredere kommunikasjons-kompetanse.
– Ledelsesansvarlige på alle nivåer, som ønsker samtale og utviklingsverktøy i kommunikasjon.
– HR-ansatte, som ønsker utvidet kommunikasjonskompetanse.
– Medarbeidere, som ønsker personlig utvikling og større selvinnsikt i egen/andres adferd.
– Veiledere, lærere, pedagoger og helsepersonale med behov for selvledelse og effektive samtaleverktøy.
– Gründere, som ønsker å komme i mål med egen virksomhed.

Hva får du på denne utdannelsesdel:
Innføring i terapi, rådgivning og coaching, forskjellige rettninger

Coaching format, du lærer å gi effektive coaching sesjoner
Coaching & NLP Outcomes, lære å spørre effektivt i coaching
Coaching tilstand, hvordan du har det når du coacher
Coaching teknikker, komplementært til NLP, du får ulike endringsverktøy.
Stresscoaching, hvordan du avhjelper folk med skadelig stress
Supervisjon & Intervisjon – veiledningskompetanse
Tele Coaching, lær deg telefon coaching med klienter
Projekt coaching, strategier og motivasjon
Teamudvikling, du lærer strategier for teamutvikling
Kultur & Endringsarbeide, strategier for omstillingsprosesser i grupper
Konflikthåndtering, du lærer teknikker til å håndtere problemer i grupper og en – til – en situasjoner
Salgstrening, hvordan få resultater når du skal selge dine tjenester
Forretningsplan & Markedsføring, bruk tid på din personlige målsetning
Sports coaching, mål og utfordringer
Bygge bro mellom NLP & Coaching.
ICFs kernekompetanser, standarder som profesjonell coach
ICFs Etiske regler, etikk i coaching
Forudsetning for HNLP Coaching
Opvarmnings / Avslapningsøvelser, hvad gjør du før og etter en sessjon
Oppsummering av nye innsikter og verktøy
Coaching sessjoner, trening i grupper og feedback
Praktisk demonstrasjon av ferdigheter
Sertifisering som Coach