Hva kan DU forvente?

Personlig utvikling hvor du blir bevisstgjort dine valg og muligheter. Med 1-1 samtaler vil du oppdage nye sider ved deg selv og hvilke muligheter du innehar som menneske. Du vil bli løftet, men samtidig bli utfordret. Jeg tilpasser samtalens form og innhold til de konkrete utfordringene du står ovenfor, enten det er jobbrelaterte utfordringer eller de berører din livssituasjon.

Trygghet og tillit er bærende prinsipper for hvordan jeg jobber. Trygghet er helt avgjørende om du skal kunne få oppleve læring, samt å bli inspirert og ansvarliggjort. Når vi kommer ned i den dypere samtalen vil det kunne oppstå uro, dette kan føles utrygt men hensikten er å skape større mestringstro og mestringsglede både i arbeidslivet og i hverdagen generelt.

Jeg tilbyr også gruppecoaching som bygger på samme prinsipper og metoder som 1-1-samtalen. For­skjellen er at hele gruppen deltar i coachingen. Den kollektive lærings- og utviklingsprosessen skaper veien til løsning av hele gruppens utfordringer og problemstil­linger.

 

6. feb, 2015

HVEM ER DU?

Spør deg selv følgende spørsmål?

1. Hva er dine verdier?
2. Hva gjør du idag som legger vekt på dine verdier?
3. Lever du etter dine verdier?
4. Hvor betydningsfull er du for deg selv?

6. feb, 2015